Contact

Sinds 2009 denkt de Bredase werkgroep Hoogspanning Haagse Beemden actief mee met TenneT, EZ, gemeenten en andere overheden, om bij de aanleg van hoogspanningslijn ZW380 in West-Brabant, zoveel mogelijk bestaande hoogspanningsknelpunten op te lossen. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers en wordt ondersteund door wijkraad het BEKOM.

Wilt u meedenken? Hebt u vragen? Uw reacties zijn van harte welkom op e-mailadres: info (apestaartje) 150kv.nl

Delen van tracé A59 opgenomen in ZW380-tracé Geel (juli 2016)
Delen van tracé A59 zijn opgenomen in tracé Geel, van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Daarmee sluiten we de berichtgeving over tracé A59 af. Nieuws over tracé Geel en de andere alternatieven voor ZW380 kunt u volgen op onze website www.zw380.nl.

Informatie over de oorspronkelijke ideeën achter tracé A59 kunt u nog vinden op de oude website. Deze informatie is echter niet zo relevant meer. In plaats daarvan is het factsheet over tracé Geel wellicht interessanter...

Tracé Geel