Home Geschiedenis - overzicht     mei 2009 - april 2011     mei 2011 - maart 2013     april 2013 - augustus 2014     september 2014 - ...
 

Geschiedenis

Op deze pagina proberen wij een overzicht te geven van wat er de laatste jaren heeft gespeeld, rond de hoogspanningsknelpunten in het algemeen en de 150kV-verbinding door de Haagse Beemden van Breda in het bijzonder. Wilt u meer gedetailleerde informatie, dan kunt u bovenin kiezen voor één van de perioden. Op die pagina vindt u een chronologisch overzicht met links naar nieuwsberichten en relevante documentatie...


Mei 2009 - april 2011

Er moet een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding komen tussen Borssele en Tilburg: een uitgelezen kans om de oude 150kV-verbinding, die dwars door de Brabantse stedenrij en de Haagse Beemden van Breda loopt, te saneren. In mei 2010 kiest de minister echter, tegen de wens van Tennet in, voor een tracé via Moerdijk. De oude lijn blijft staan.

De werkgroep Hoogspanning Haagse Beemden gaat aan de slag en denkt een beter traject te weten: bundeling met de A59. Er ontspint zich een langdurige 'ping-pong'-wedstrijd met het ministerie. Dat komt met een (soms werkelijk onzinnige) reden waarom het A59-tracé niet mogelijk is, waarna de werkgroep die reden weerlegt...Mei 2011 - maart 2013

Eind mei 2011 komt Tennet met een voorstel, om binnen tien jaar alle bestaande hoogspanningsknelpunten op te lossen. Minister Verhagen gaat akkoord, maar zegt tijd nodig te hebben om het plan verder uit te werken. Het ziet er naar uit dat de 150kV-verbinding door Breda zal worden verkabeld (ondergronds gebracht). De kosten worden doorberekend in de energienota. De vlag kan uit. De klus, waar de werkgroep zich de afgelopen jaren mee heeft beziggehouden, is geklaard. Op één puntje na.

Nog voordat de minister akkoord ging had de werkgroep een uitnodiging ontvangen van het ministerie van EZ en Tennet, om het alternatieve tracé voor de nieuwe 380kV-verbinding door West-Brabant te komen bespreken. Ons alternatief, bundeling met de A59, kon nog steeds 'twee vliegen in één klap' betekenen. Het zou een stuk goedkoper zijn dan én een nieuwe verbinding via Moerdijk, én de oude 150kV-lijn door Breda verkabelen. Helaas komt Tennet met een overwacht technisch bezwaar...April 2013 - augustus 2014

Bijna twee jaar nadat minister Verhagen akkoord ging met een voorstel van Tennet, om alle bestaande knelpunten in het hoogspanningsnetwerk op te lossen, maakt minister Kamp bekend de beloften van zijn voorganger niet na te zullen komen. In plaats van alle hoogspanningsknelpunten op te lossen wil Kamp slechts een deel ervan aanpakken. Ook trekt Kamp meer tijd uit voor het project: in plaats van 2021 wordt de einddatum nu 2032.

Het lijkt er sterk op dat de minister helemaal geen zin heeft in het verkabelings- en uitkoopproject van Tennet. Kamp eist een forse financiële bijdrage van de betrokken gemeenten. Een rare kronkel. Groningse gemeenten die worden geteisterd door gaswinning gerelateerde aardbevingen hoeven toch ook niet mee te betalen aan een oplossing? Gemeenten moeten van Kamp minimaal een kwart van alle kosten gaan betalen, iets dat al snel in de miljoenen loopt. En dat alleen maar om de gemiddelde burger 43 eurocent per jaar te besparen?!

Kamp claimt dat de gemeentelijke bijdrage voortvloeit uit Europese regels: het is de schuld van Brussel! De Europese Commissie ontkent desgevraagd dat zulke regels bestaan...September 2014 en verder...

Eind augustus 2014 bracht het ministerie een bom tot ontploffing: de ministers hadden hun keuze heroverwogen, en nu toch gekozen voor het voorkeurstracé van Tennet, via Breda. De oude 150kV-verbinding wordt daarmee overbodig en zal (als de nieuwe verbinding klaar is, ergens na 2020) worden weggehaald...
Werkgroep Hoogspanning Haagse Beemden