Buteyko Methode

Ademhalen is de basis van onze gezondheid. Een verstoorde ademhaling beīnvloedt vele processen in het lichaam. Vaak hebben we niet eens door dat onze ademhaling afwijkt. We zien alleen de symptomen, zoals bijvoorbeeld astma, chronische bronchitis, allergieën, longemfyseem, hoge bloeddruk, snurken, slaap-apneu en hyperventilatie.

Praktijk Visioen verzorgt in Breda cursussen, waarin wij je kennis laten maken met de Buteyko Methode. Deze dankt zijn naam aan een Russische arts, professor Konstantin Buteyko. De Buteyko Methode herstelt het natuurlijke ademhalingspatroon.

Een belangrijk doel van ademhalen is om het lichaam van voldoende zuurstof te voorzien en overtollige CO2 af te voeren. Vaak wordt gedacht dat de hoeveel zuurstof die er naar de lichaamscellen gaat, afhankelijk is van de hoeveelheid zuurstof in je bloed. Echter, doorgaans is het juist de hoeveelheid CO2 in het bloed die bepaalt hoeveel zuurstof er aan de cellen wordt afgegeven.

Bij verborgen hyperventilatie is het CO2-niveau in het bloed te laag. Het hemoglobine, dat het zuurstof door de bloedbaan vervoert, krijgt geen seintje om het zuurstof af te leveren bij de cellen. Meestal is er dus wel voldoende zuurstof in het bloed, maar door het lage CO2-niveau wordt het niet afgegeven.

Door de Buteyko-oefeningen verhoog je langzaamaan het CO2-niveau in je bloed.

Hyperventilatie

Hyperventilatie betekent simpelweg dat je per minuut meer lucht in- en uitademt dan op een bepaald moment nodig is. Het valt niet snel op als je 20 keer per minuut ademhaalt in plaats van 12 keer. Maar het lichaam heeft er wel onder te lijden.

Als je aan het hardlopen bent is het nodig om diep of snel adem te halen. Het lichaam heeft dan extra zuurstof nodig, en produceert extra CO2. Als je rustig bezig bent wordt een dergelijke ademhaling hyperventilatie genoemd. Je hebt dan immers niet dezelfde hoeveelheid zuurstof nodig en produceert veel minder CO2 dan wanneer je aan het hardlopen bent.

Hyperventilatie wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van ademhalen door de mond, snel ademen, geeuwen, zuchten, of het gebruiken van de borstspieren (hoog ademen). Ademhaling hoeft niet luidruchtig of snel te zijn om overmatig te zijn.

Een gezonde volwassene haalt ongeveer 12 keer per minuut adem, en ademt op deze manier 4 tot 6 liter lucht in. Het resultaat van 20 keer per minuut ademhalen is dat er 8 tot 10 liter lucht ingeademd wordt. Over een week gemeten betekent dit dat 30.000 liter extra lucht wordt ingeademd, genoeg om een klein zwembad te vullen.

Toepassingen van Buteyko

Buteyko wordt bijvoorbeeld toegepast bij

  • astma
  • chronische bronchitis
  • allergieën
  • longemfyseem
  • hoge bloeddruk
  • snurken
  • slaap-apneu
  • hyperventilatie

Symptomen van hyperventilatie

Ademhalingssysteem:

Kortademigheid, benauwdheid, overgevoelige luchtwegen, buitensporige slijmproductie, niezen, verstopte holtes, loopneus, hoesten, buitensporig geeuwen en zuchten.

Zenuwstelsel:

Licht in het hoofd, duizelig, wankel, slechte concentratie, stijfheid, tintelingen en een koud gevoel (vooral in de handen, de voeten en het gezicht). In ernstige gevallen geheugen- of bewustzijnsverlies.

Hart en bloedvaten:

Hartkloppingen, bonzen, hoge bloeddruk.

Psychologisch:

Verschillende mates van angst, depressie, spanning, ongerustheid of een versuft gevoel.

Algemeen:

Droge mond, opgezwollen gevoel, boeren, winderigheid, obstipatie, matig slaappatroon, buitensporig zweten (vooral onderarmen, handpalmen of voeten), herhaaldelijk keelschrapen, jeukende huid, pijn in de borst (niet hart-gerelateerd), hoofdpijn, vaak plassen, algehele malaise en chronische uitputting, koude handen en voeten.